Galgoworld

AIN SHELTER

Hulp ter plaatse

Het Asiel in Spanje

Dagelijkse leiding asiel.

In 2005 is het asiel van La Linéa de la Conceptión opgericht door de in Spanje gevestigde Stichting Prodean : Associación Protectora de Animales Pro-Derecho de los Animales (vereniging ter bescherming van de rechten van dieren). 


Peter Koekebakker.


Samen met zijn vrouw Madeleine, enkele lokale vrijwilligers en vele Nederlandse stagiaires die korte stages in het asiel lopen, runt hij naast zijn werk een opvang voor honderden gedumpte en gevonden honden en katten. Pupjes die in containers worden gegooid, (jacht) honden die aan bomen worden gebonden of voor dood achtergelaten worden in de bossen, huisdieren die  worden gedumpt omdat ze te oud of ziek zijn: alles is welkom bij Peter en zijn team. Zelfs verwaarloosde paarden en ezels en af en toe een gewonde gans, afgedankte leguaan of gevonden papagaai worden in het asiel opgenomen, ondanks het ruimte- en geldgebrek. Peter is naast het zorgen voor het reilen en zeilen van het asiel ook erg druk met het begeleiden van de stagiaires en het transport van geadopteerde honden naar het vliegveld. Hij zorgt er persoonlijk voor dat de vluchtbegeleiders op het vliegveld van Málaga zorgeloos kunnen inchecken, en dat al het verplichte papierwerk in orde is, zodat de honden aan boord mogen van de vluchten naar Nederland, Duitsland en Denemarken; de drie landen waar het asiel een lokaal steunpunt heeft. Alleen op de zondagen werkt Peter niet in het asiel; hij staat dan op de markt met zijn brocante en antiek.


De gemeentelijke Perrera (dodingsstation): nu "El Campito".


In maart 2010  is het gemeentelijke dodingsstation van La Linéa, de "Perrera", waar gevonden honden die niet binnen tien dagen zijn opgeëist door hun eigenaar tegen een vaste subsidie omgebracht werden, gesloten. Peter heeft zich hier persoonlijk hard voor gemaakt, omdat er hier veel misstanden plaatsvonden. Hij heeft met eigen ogen kunnen zien hoe honden hier niet volgens de officiële normen gedood werden, en regels ten aanzien van de euthanasie van dieren aan de laars gelapt werden. Het asiel is namelijk naast dit gebouwtje gevestigd.  Na veel lobbyen, ook met behulp van lokale supporters van het asiel, is het gelukt de corrupte Perrera te sluiten.
 

Doelstelling van de Stichting Prodean: het beschermen van de dieren, het promoten van de rechten van het dier en het onderwijzen van de plaatselijke bevolking over de rechten van het dier. Om deze doelstelling te kunnen bewerkstelligen houdt de Stichting Prodean zich het recht voor om:  mishandelde dieren te vorderen of in beslag te nemen, dierenmishandeling middels gerechtelijke stappen tegen te gaan en  altijd in het belang van het dier te handelen echter wel binnen de geldende wetgeving.


Sinds de sluiting heeft de gemeente de sleutel van de voormalige Perrera aan Peter overgedragen en is er met behulp van sponsoring tijdens de zomer van 2010 een begin gemaakt met de renovatie van dit gebouwtje. De vuile, onhygiënische staat waarin het werd aangetroffen na de sluiting was onbeschrijfelijk. Dode honden lagen in de hoek, de vloeren waren smerig, en het dak lekte. Onbegrijpelijk dat hier door een ambtenaar, nota bene in dienst van de gemeente La Linéa, jarenlang voor gevonden honden is 'gezorgd'. Het heeft vele vrijwilligers, bouwvakkers en stagiaires handenvol werk gekost om de herinneringen aan de dieronterende zaken die hier plaatsvonden uit te wissen. Met succes.  Omgedoopt in "El Campito" is het nu een multifunctionele ruimte, schoon en opgeknapt. Dit moet ook wel, omdat de gemeente (ironisch genoeg) nu het voormalige dodingsstation in particuliere handen is, strenge eisen aan de hygiëne van het gebouw stelt. We hebben al veel gedaan, maar we zijn er helaas nog niet.


De nieuwe verantwoordelijkheden houden ook in dat Peter uit moet rukken om gevonden honden op te halen, medisch te verzorgen of- in het uiterste geval- op humane wijze in moet laten slapen. Bij nacht en ontij wordt hij gebeld en moet hij, vaak samen met de politie, op pad. Daarbij redt hij regelmatig levens, bijvoorbeeld van paarden die vastgebonden staan zonder eten en drinken, of honden en katten die in dozen of dichtgebonden zakken door oplettende voorbijgangers gevonden worden.  Zo heeft hij al heel wat huisdieren een zinloos en wreed einde bespaard.


Optimisme en doorzettingskracht.


Het dierenleed waarmee Peter dagelijks geconfronteerd wordt is onbeschrijfelijk. Voor de meeste dierenliefhebbers wordt deze dagelijkse ellende dan ook te veel, zeker na zoveel jaren. Peter en zijn medewerkers zijn echter iedere dag weer aanwezig in het asiel om de ruim 500 honden en katten te voeren en medische zorg te bieden, ondanks de hitte in de zomer en de zware regenval in de winter. Naast de dagelijkse zorg voor de dieren is men bovendien druk bezig met voorlichting over dierenwelzijn aan de lokale bevolking, vooral castratie en sterilisatie. Met de gemeente en de politie wordt zo veel mogelijk samengewerkt om het onverschillig of wreed omgaan met dieren te voorkomen, en indien mogelijk te berechten. Een lange weg, die tergend langzaam verloopt en waarbij je naast een lange adem moet beschikken over een onverwoestbaar optimisme.


In de zomer 2010 is er een begin gemaakt met een grote castratiecampagne in het asiel. Door sponsors en de inzet van een tijdelijk ingehuurde dierenarts- die tegen gereduceerd tarief werkt- is het streven om alle reuen in het asiel voor januari 2011 gecastreerd te hebben. Dit project maakt onderdeel uit van het beleid om ook aan lange termijn oplossingen voor het zwerfdierenprobleem in Zuid-Spanje te werken. Ook in voorafgaande jaren hebben (Nederlandse) dierenartsen vrijwel geheel op eigen kosten meegewerkt aan dergelijke programma's in het asiel.

Voor meer informatie over het asiel van Peter Koekebakker leest u verder op hun website: www.animalinneed.com

Hulp vanuit Nederland

Er zijn diverse manieren om te helpen:


Het adopteren van een hond uit het asiel. Zie deze website onder menu 'hondenadoptie'.


Adoptie op adstand. Meer info >>.


Donateur worden. Meer info >>.


Opvanggezin (pleegadres) worden. Meer info >>.


Vluchtbegeleider worden. Meer info >>.


Donaties en Sponsoring. Meer info >>.


Sponsoring van goederen of diensten. Meer info >>.